Postaveny navzdory

899 


Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989

Monografie Postaveny navzdory se věnuje vzniku nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v době komunistického totalitního panství mezi lety 1948 a 1989. Ve druhé polovině 20. století zůstávala v našem prostředí určující a zcela převažující tendencí devastace posvátných budov, hřbitovů a drobných sakrálních památek, cílená likvidace objektů a nezájem státních orgánů o jejich údržbu a opravy. V případě úsilí o stavbu, uskutečnění a konsekrací (benedikcí) několika kaplí a kostelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se tak jedná o anomálie a výjimky, které vycházejí ze specifických podmínek vnitrocírkevních, společenských a lokálních. Vlastnímu tématu realizací proto předchází zasazení do širšího kontextu příspěvků evropské historiografie, situace organizované teistické religiozity a sakrálního stavitelství ve vybraných zemích bývalého východního bloku, posunů spojených s II. vatikánským koncilem jakožto paradigmatické změny v církevních dějinách a vývoje české církevní politiky, především v době pražského jara. Četné exkurzy slouží pro představení souvisejících rámců a kontrastních příběhů s obdobnými výchozími podmínkami, ale neúspěšným výsledkem snah. Analýza stojí na pomezí sociálních dějin a dějin církevních, zvláštní důraz klade na mikrohistorické a místní souvislosti a využívá přístupů historické vědy a dalších humanitních disciplín, jakož i katolické teologie a zvlášť liturgiky. Kniha je prvním ucelenějším výzkumem problematiky v českém prostředí včetně návrhu typologie staveb. Vychází v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (* 1989), je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obor historie) a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (obor katolická teo­logie). Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a zabývá se dějinami římskokatolické církve v českých zemích ve druhé polovině 20. století, dále církevními dějinami a liturgikou. Vedle článků v odborných periodikách publikoval monografii Děkan Václav Boštík. Farnost v Ústí nad Orlicí mezi lety 1927 a 1963 jako obraz dějin římsko­katolické církve (2019), podílel se na kolektivní monografii Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století (2020) a výstavním katalogu Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989 (2022).

Kategorie: , Vydáno: 2022Nakladatleství: Centrum pro studium demokracie a kulturyPočet stran: 496Vazba knihy: šitá vazba, měkké deskyISBN: 978-80-7325-560-2