299 


Česká energetika a geopolitický zlom

V posledních letech se na světové, evropské i české scéně objevují mimořádně silná témata přinášející ohromné změny ve společnosti, v mezinárodních vztazích a v energetice. Jejich pozvolný příchod byl surově přehlušen geopolitickou a energetickou krizí způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Jedná se o zlom, který v posledních třech dekádách nemá obdoby, a má dokonce potenciál proměnit poválečné uspořádání. Nejen v Evropě nyní dochází k zásadním změnám ve vztazích mezi státy a v dodavatelsko-odběratelských řetězcích stejně jako v oblasti klimatických politik, s fundamentálním dopadem na podobu energetických sektorů.

Základní tezí předkládané publikace je multidisciplinarita energetické bezpečnosti a její prolínání mnoha státními politikami. Kniha se ve svých prvních dvou částech zabývá světovými a evropskými událostmi posledních let a jejich vlivem na evropskou energetickou politiku. Ve třetí části se soustředí na změny v České republice, a to nejen v oblasti české zahraniční politiky vůči Rusku a východnímu prostoru, ale především v oblasti energetické bezpečnosti země. Reflektována je také rovina evropské integrace. Nejvíce ovlivněnými sektory jsou elektroenergetika, uhelná a jaderná energetika stejně jako zásobování komoditami, palivy a s tím související infrastruktura.

Kniha je určena především laickému publiku napříč společností, ale svým strukturovaným výkladem a komplexním pojetím v souvislostech může rozhodně oslovit i zkušené odborníky, analytiky, novináře či akademickou veřejnost.

 „Energetice náhle rozumí leckdo – stačí prohlédnout média či sociální sítě. Zástupy lidí se vyjadřují k ropě, zemnímu plynu či jadernému palivu. Mnozí, zdá se, ‚rozumějí‘ také cenám energií a nechybějí ani ti, kdo vždycky všechno už dávno věděli, jen na jejich slova nikdo nikdy nedal. Laskavý čtenář ovšem tuší, že zdaleka ne všechna tvrzení v novinách či na internetu jsou pravdivá. A proto jsou důležité knihy, jako je ta, kterou právě držíte v rukou. Autoři Tomáš Vlček a Martin Jirušek nejsou ‚experti od dnešního rána‘. Patří do týmu budovaného po dvě desetiletí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nabízejí čtenáři fundovaný pohled na realitu české energetiky v čase historického zlomu.“
Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec MZV pro otázky energetické bezpečnosti

Kategorie: , , Vydáno: 2023Nakladatelství: Books & PipesPočet stran: 160Vazba knihy: měkká vazbaISBN: 978-80-7485-272-5