Mnichov

279 


Kniha významného britského historika je jedním z ojedinělých děl, které popisují tuto klíčovou událost českých a evropských dějin z pohledu Velké Británie.  Publikace je zářným příkladem toho, že ani o tak známé a podrobně popsané události, jako jsou pohnuté zářijové dny roku 1938, kdy se rozhodovalo o nás bez nás, nikdy nebude řečeno poslední slovo.

Autor své dílo příznačně věnoval vlastní matce, pamatující české uprchlíky na Birch Grove. Čerpá z bohatých archívních zdrojů a knihu opepřuje dobovými i pozdějšími výroky a komentáři. Je to hluboký a zasvěcený pohled občana země, kterou sice s Československem – na rozdíl od Francie, jejíž vina za jeho obětování je tudíž větší – nevázala spojenecká smlouva, která se však zachovala neméně hanebně. Kolik arogance a naprosté bezohlednosti vůči osudu malého, pro většinu Britů včetně jejich premiéra neznámého, ale na demokratických principech lpícího národa ve střední Evropě sálá při četbě Faberova díla! A také kolik neuvěřitelné tuposti a zabedněnosti tehdejších předních britských politiků, mezi nimiž svou jasnozřivostí světlou výjimku představoval budoucí první lord admirality a ministerský předseda Winston Churchill.

Jak známo, britský premiér Neville Chamberlain, jejž Hitler, a to plným právem, pokládal za nulu a směšného staříka, „mír pro naši dobu“ nezachránil. Studená sprcha následovala krátce po Mnichovu, když nacisté uspořádali „křišťálovou noc“ – pogrom na Židy, jemuž se autor v závěru knihy rovněž věnuje. To už ale z Československa v důsledku mnichovského diktátu čtyř velmocí – Německa, Itálie, Francie a Velké Británie – zbylo pouhé torzo…

Z četby Faberova Mnichova plyne, že zlu a násilí se prostě ustupovat nemá.

Kategorie: vydáno: 2015nakladatelství: Bourdonpočet stran: 512vazba knihy: pevná vazbaISBN: 978-80-905173-7-0