Vůdcové, myslitelé, hrdinové – Hledání geniality v esejích Waltera Isaacsona