Duchovní střed Evropy

Lennonova zeď v Praze: studie, rozhovory, dokumenty