Tajná válka

VIETNAM 1945–1975 – Podrobné dějiny tragické války